NADZORNI ODBOR


Nadzorni odbor broji 5 članova, a u mandatu 2020-2024 čine ga:

Goran Lučić, predsjednik,
Boris Šest,
Ivica Krajcar,
Marijan Turk,
Željko Ivačić.

Sponzor

HEP - Hrvatska elektroprivreda