29.06.2023. Zagreb

Izvješće revizora o izvršenom uvidu u Financijsko izvješće HSS za 2022. godinu

 

Poštovane članice,

 

Obzirom da je Hrvatski streljački savez u 2022. godini ostvario ukupni prihod u iznosu većem od 3.000.000,00 kn, prema Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i Pravilniku o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija, bili smo u obvezi zatražiti uvid u financijsko izvješće od strane ovlaštenog revizora i objaviti ga na našoj službenoj web stranici do 30. lipnja 2023. godine. Ovlašteni revizor Audit revizija d.o.o. izvršio je uvid u Financijska izvješća za 2022. godinu, a izvješće revizora objavljujemo na našoj web stranici.

 

Stručna služba

Dokumenti uz članak:

Sponzor

HEP - Hrvatska elektroprivreda